Trefwoord huurprijsbescherming
Wetboek Burgerlijk Wetboek
Wetsartikel 7:246 BW e.v.
Synoniemen huurprijswijziging
Gerelateerd huurcommissie, huurbescherming, liberalisatiegrens, bedrijfsruimte

huurprijsbescherming


De wettelijke regels die de huurder van een woonruimte onder de liberalisatiegrens of van een middenstandsbedrijfsruimte beschermen tegen een te hoge huurprijs.

Zo bepaalt de overheid jaarlijks met welk percentage de huurprijs van sociale huurwoningen mag stijgen en geldt er voor deze woningen een maximale huurprijs aan de hand van een puntensysteem (het woningwaarderingsstelsel).

Huurders van overige bedrijfsruimten of woningen boven de liberalisatiegrens (in de vrije sector) genieten geen huurprijsbescherming.

Opnieuw zoeken

Dutch Law related sites

Wie zijn wij?

  • Sponser van deze site