Trefwoord bedrijfsruimte
Wetboek Burgerlijk Wetboek
Wetsartikel 7:290 BW
Synoniemen (ex)290-bedrijfsruimte, middenstandsbedrijfsruimte, winkelruimte, detailhandelsbedrijfsruimte
Gerelateerd huur, bedrijfsruimte 230a
Meervoud bedrijfsruimten
Engels business premise

bedrijfsruimte


In de zin van het huurrecht is een bedrijfsruimte een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan, waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van producten of diensten. Hieronder vallen onder meer winkels, horecagelegenheiden, ambachtsbedrijven, hotels en kampeerbedrijven.

Huurders met een 290-bedrijfsruimte genieten extra wettelijke bescherming, omdat deze bedrijven vaak afhankelijk zijn van de plaats van vestiging (zoals een restaurant). Zo is de huurovereenkomst meestal gebonden aan een termijn van tweemaal vijf jaar en geldt er een opzegtermijn van minstens een jaar.

Bedrijfsruimtes die niet onder artikel 7:290 BW vallen worden 'overige bedrijfsruimte' of '230a-bedrijfsruimte' genoemd, naar de bepalingen in artikel 7:230a BW.

Opnieuw zoeken

Dutch Law related sites

Wie zijn wij?

  • Sponser van deze site