# #
TrefwoordPraktijkgebiedWetboekWetsartikelWeblinkHelper
kostenveroordelingProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)237 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/kostenveroordeling
advocaatProcesrechtAdvocatenwethttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/advocaat
geheimhoudingsplichtProcesrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/geheimhoudingsplicht
eis in reconventieProcesrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering136 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/eis-in-reconventie
uitvoerbaar bij voorraad verklaringProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)233 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/uitvoerbaar-bij-voorraad-verklaring
staande magistratuurProcesrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/staande-magistratuur
griffierhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/griffier
advocaat procesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvorderinghttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/advocaat-procesrecht
zittende magistratuurProcesrechtWet op de Rechterlijke Organisatie (RO)https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/zittende-magistratuur
kantonrechterWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)93 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/kantonrechter
incasso kort gedingIncasso, Procesrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)254 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/incasso-kort-geding
verzetProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering143 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/verzet
niet ontvankelijkProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvorderinghttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/niet-ontvankelijkheid
beschikkingProcesrecht, BestuursrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)261 Rv e.v., 1:3 Awbhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/beschikking
rekestWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)261 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/rekest
advocaat-generaalhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/advocaat-generaal
bevoegdheidsincidentProcesrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/bevoegdheidsincident
voorlopig getuigenverhoorProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering186 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/voorlopig-getuigenverhoor
vrijwaringProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering210 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/vrijwaring
cassatieWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)398 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/cassatie
petitumProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)111 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/petitum
appellantProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvorderinghttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/appellant
zuiveringProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)142 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/zuivering
deurwaarderhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/deurwaarder
verbeurenWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)611a Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/verbeuren
beroepProcesrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/beroep
bewijsmiddelProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering152 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/bewijsmiddel
rolzittinghttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/rolzitting
executiegeschilProcesrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)438 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/executiegeschil
beslagProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)434 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/beslag
conclusie van antwoordProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)128 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/conclusie-van-antwoord
executoriaal beslagProcesrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)439 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/executoriaal-beslag
competentieProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)1 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/competentie
schadestaatprocedureProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering612 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/schadestaatprocedure
grosseWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)430 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/grosse
eigenrichtingProcesrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/eigenrichting
forumkeuzebedingProcesrechtEEX-verordeninghttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/forumkeuzebeding
arbitraal vonnisProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)1049 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/arbitraal-vonnis
betekenenProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)46 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/betekenen
declaratoir vonnisProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvorderinghttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/declaratoir-vonnis
minuuthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/minuut
eiserProcesrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvorderinghttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/eiser
peremptoirProcesrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/peremptoir
refertehttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/referte
sprongcassatieWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)398 lid 2 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/sprongcassatie
contradictoirhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/contradictoir
opposanthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/opposant
gedaagdeProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvorderinghttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/gedaagde
derdenbeslagProcesrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)475 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/derdenbeslag
conclusie van dupliekProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)132 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/conclusie-van-dupliek
conclusie van repliekProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)132 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/conclusie-van-repliek
bewijsProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)149 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/bewijs
executoriale titelIncasso, Procesrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)430 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/executoriale-titel
verweerderhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/verweerder
prorogatieWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Algemene wet bestuursrecht (Awb)329 Rv, 7:1a Awbhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/prorogatie
lijfsdwangProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)585 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/lijfsdwang
onderhandse akteProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)156 lid 3 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/onderhandse-akte
verstekvonnisProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Rv139 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/verstekvonnis
verzoekschriftProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)261 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/verzoekschrift
herroepingProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)382 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/herroeping
cumulatiehttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/cumulatie
arbiterProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)1026 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/arbiter
beslagrekestIncasso, ProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering700 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/beslagrekest
spoedeisend belangProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering254 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/spoedeisend-belang
verstekProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)139 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/verstek
beslagsyllabusProcesrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/beslagsyllabus
kort gedingProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering254 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/kort-geding
tenuitvoerlegginghttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/tenuitvoerlegging
verweerschriftProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)282 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/verweerschrift
bodemprocedureProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/bodemprocedure
fournerenhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/fourneren
deskundigenberichtProcesrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)194 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/deskundigenbericht
arrestProcesrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/arrest
exequaturProcesrechtEEX-verordening,Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderinghttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/exequatur
requestrantWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)261 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/requestrant
ressortWet op de rechterlijke indeling (Wet RI)14 Wet RI e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/ressort
rechtsmachtProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering1 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/rechtsmacht
dwangsomProcesrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering611a Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/dwangsom
beroepschriftProcesrecht, Bestuursrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/beroepschrift
eerste aanleghttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/eerste-aanleg
restitutierisicoProcesrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/restitutierisico
exhibitieplichtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering843a Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/exhibitieplicht
discretionaire bevoegdheidhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/discretionaire-bevoegdheid
litispendentiehttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/litispendentie
comparitieProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)87 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/comparitie
conservatoir beslagIncasso, ProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)700 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/conservatoir-beslag
derdenverzetWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)376 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/derdenverzet
verzetdagvaardingProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)143 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/verzetdagvaarding
spoedappelProcesrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/spoedappel
fishing expeditionProcesrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/fishing-expedition
arbitrageProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)1020 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/arbitrage
vonnishttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/vonnis
explootProcesrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)45 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/exploot
proces-verbaalWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)30n Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/proces-verbaal
ontslag van instantieProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)127 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/ontslag-van-instantie
tussenvonnisWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering232, 355 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/tussenvonnis
rauwelijks dagvaardenWetboek van Burgerlijk Procesrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/rauwelijks-dagvaarden
absolute bevoegdheidProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)72 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/absolute-bevoegdheid
schikkinghttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/schikking
opheffingskortgedingProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)705 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/opheffingskortgeding
hoger beroepProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)332 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/hoger-beroep
getuigenverklaringProcesrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)163 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/getuigenverklaring
gezag van gewijsdeProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)236 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/gezag-van-gewijsde
arrondissementProcesrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)99 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/arrondissement
bezwaarBestuursrecht, ProcesrechtAlgemene wet bestuursrecht (Awb)1:5 Awb, 6:4 Awb e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/bezwaar
verzetprocedureProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering143 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/verzetprocedure
appeldagvaardingProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)343 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/appeldagvaarding
griffierechtProcesrechtWet griffierechten burgerlijke zakenhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/griffierecht
eindvonnisWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)129 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/eindvonnis
dagvaardingProcesrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering111 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/dagvaarding
bewijslastWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)150 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/bewijslast
arbitraal bedingProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)1020 Rv e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/arbitraal-beding
aanhangig makenProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)125 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/aanhangig-maken
kracht van gewijsdeProcesrechtWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)236 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/kracht-van-gewijsde
pro-deohttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/pro-deo
magistratuurProcesrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/magistratuur
bindend adviesProcesrechtBurgerlijk Wetboek7:900 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/procesrecht/bindend-advies
aanbestedingBouwrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:750 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/aanbesteding
verborgen gebrekBouwrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:758 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/verborgen-gebrek
regieovereenkomstBouwrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:750 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/regieovereenkomst
5%-regelingBouwrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:768 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/regeling-5-procent
risicoregelingBouwrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/risicoregeling
koop-/aannemingsovereenkomstBouwrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:1 BW, 7:750 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/koop-aannemingsovereenkomst
aanneemsomBouwrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:750 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/aanneemsom
bouwvergunningBouwrecht, VvEHoofdstuk 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)2.1 Wabohttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/bouwvergunning
ketenaansprakelijkheidBouwrecht, VvEUitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004https://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/ketenaansprakelijkheid
bouwrechtBouwrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/bouwrecht
opleveringsgebrekBouwrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:750 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/opleveringsgebrek
onderhoudstermijnBouwrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/onderhoudstermijn
opleveringBouwrecht, VvEBoek 7 Burgerlijk Wetboek7:758 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/oplevering
advocaat bouwrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/advocaat-bouwrecht
aanlegvergunningBouwrecht, VvEHoofdstuk 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)2.1 Wabohttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/aanlegvergunning
UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden)Bouwrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/uav-2012-uniforme-administratieve-voorwaarden
waarschuwingsplichtBouwrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:754 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/waarschuwingsplicht
aannemingsovereenkomstBouwrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:750 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/aannemingsovereenkomst
meerwerkBouwrecht, VvEBurgerlijk Wetboek & Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)7:755 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/meerwerk
minderwerkBouwrecht, VvEBesluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)https://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/minderwerk
regiebasisBouwrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/regiebasis
bestekBouwrecht, VvEBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/bouwrecht/bestek
aanbestedingBouwrecht, VvEBoek 7, titel 12 BW & Boek 7A, zevende titel A, zesde afdeling BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/vve/aanbesteding
debiteurVvE, IncassoBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/debiteur
crediteurIncasso, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/crediteur
hoofdsomIncassoWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering93 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/hoofdsom
katvangerIncassohttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/katvanger
ingebrekestellingIncasso, Verbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek6:82 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/ingebrekestelling
incassotrajectIncassohttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/incassotraject
betalingsonmachtIncassohttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/betalingsonmacht
Wet IncassokostenIncasso, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/wet-incassokosten
factoringIncassohttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/factoring
grijsmaken beslagIncassoWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)700 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/grijsmaken-beslag
buitengerechtelijke kostenIncasso, VvEBurgerlijk Wetboek6:96 lid 2 sub c BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/buitengerechtelijke-kosten
betalingsregelingIncassohttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/betalingsregeling
aanmaninghttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/aanmaning
brengschuldIncassoBurgerlijk Wetboek6:116 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/brengschuld
incassokostenIncasso, VvEBurgerlijk Wetboek6:96 lid 2 sub c BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/incasso/incassokosten
IT-advocaathttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/IT-advocaat
factuurfraudeAlgemeenhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/factuurfraude
ziektekostenverzekeringAlgemeenhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/ziektekostenverzekering
advocaat financieel rechthttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/advocaat-financieel-recht
civiel rechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/civiel_recht
burgerlijk rechtAlgemeenBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/burgerlijk-recht
gelijkheidsbeginselAlgemeenGrondwet (Gw)1 Gwhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/gelijkheidsbeginsel
advocaat familierechthttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/advocaat-familierecht
beschermingsbewindAlgemeenBurgerlijk Wetboek1:431 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/beschermingsbewind
vrije nieuwsgaringAlgemeenhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/vrije-nieuwsgaring
hardheidsclausuleAlgemeenAlgemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) & Vreemdelingenwet (VW)63 AWR & 64 VWhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/hardheidsclausule
balieAlgemeenhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/balie
toevoeginghttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/toevoeging
burgerlijk wetboek (BW)Algemeenhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/burgerlijk-wetboek
strafrechtadvocaatWetboek van Strafrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/strafrechtadvocaat
privaatrechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/privaatrecht
jurisprudentiehttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/jurisprudentie
coulancehalve vergoedingAlgemeenhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/coulancehalve-vergoeding
dictumhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/dictum
BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/BW
advocaat belastingrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/advocaat-belastingrecht
compensatieAlgemeenWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)237 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/algemeen/compensatie
pachtHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:311 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/pacht
dringend eigen gebruikHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:274 lid 1 sub c, lid 3, lid 4 en 7:296 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/dringend-eigen-gebruik
termijnbeschermingHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:292 en 7:293 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/termijnbescherming
huisvestingsvergunningHuurrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/huisvestingsvergunning
servicekostenHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:237 lid 3, 7:258 e.v. BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/servicekosten
huurbeschermingHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:274 en 7:296 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/huurbescherming
LeegstandswetHuurrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/leegstandswet
advocaat huurrechtBurgerlijk Wetboek7:210 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/advocaat-huurrecht
bedrijfshuuradviescommissieHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:304 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/bedrijfshuuradviescommissie
onderhuurHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:244, 7:269 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/onderhuur
huurprijsbedingHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:248 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/huurprijsbeding
voorkeursrechtGoederenrecht, Huurrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/voorkeursrecht
diplomatenclausuleHuurrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/diplomatenclausule
waarborgsomHuurrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/waarborgsom
terme de graceHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:280, 7:298 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/terme-de-grace
middenstandsbedrijfsruimteHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:290 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/middenstandsbedrijfsruimte
liberalisatiegrensHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:247 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/liberalisatiegrens
bedrijfsruimteHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:290 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/bedrijfsruimte
ontruimingsaanzeggingHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:230ahttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/ontruimingsaanzegging
huurprijsbeschermingHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:246 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/huurprijsbescherming
goed huurderschapHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:213 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/goed-huurderschap
indeplaatsstellingHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:307 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/indeplaatsstelling
230a-bedrijfsruimteHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:230ahttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/230a-bedrijfsruimte
huurprijsindexeringHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:248 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/huurprijsindexering
ontruimingsbeschermingHuurrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:230a BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/ontruimingsbescherming
huurcommissieHuurrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/huurrecht/huurcommissie
modellenrechtIntellectueel eigendomhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/modellenrecht
advocaat intellectueel eigendomhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/advocaat-intellectueel-eigendom
slaafse nabootsingIntellectueel eigendomBurgerlijk Wetboek6:162 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/slaafse-nabootsing
verwateringIntellectueel eigendomhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/verwatering
auteursrechtIntellectueel eigendomAuteurswet (Aw)1 Awhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/auteursrecht
plagiaatIntellectueel eigendomAuteurswethttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/plagiaat
exploitatierechtIntellectueel eigendomAuteurswet12, 13 Awhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/exploitatierecht
octrooirechtIntellectueel eigendomRijksoctrooiwet 1995https://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/octrooirecht
handelsnaamrechtIntellectueel eigendomHandelsnaamwethttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/handelsnaamrecht
patentIntellectueel eigendomhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/patent
persoonlijkheidsrechtenIntellectueel eigendomAuteurswet (Aw)25 Awhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/persoonlijkheidsrechten
benelux bureau intellectuele eigendomIntellectueel eigendomhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/benelux-bureau-intellectuele-eigendom
reprorechtIntellectueel eigendomAuteurswet16h Awhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/reprorecht
merkenrechtIntellectueel eigendomhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/merkenrecht
beeldmerkIntellectueel eigendomhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/beeldmerk
copyrightIntellectueel eigendomAuteurswet1https://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/copyright
portretrechtIntellectueel eigendomAuteurswet (Aw)20, 21 Awhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/portretrecht
databankenrechtIntellectueel eigendomhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/databankenrecht
intellectueel eigendomsrechtIntellectueel eigendomhttps://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/intellectueel-eigendomsrecht
naburige rechtIntellectueel eigendomWet op de naburige rechten (WNR)https://juridisch-woordenboek.nl/onderwerp-intellectueel-eigendom/naburige-recht
ziekteverzuimArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:629 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/ziekteverzuim
arbeidsovereenkomstArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:610 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/arbeidsovereenkomst
gezagsverhoudingArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:610 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/gezagsverhouding
ketenregelingArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:668a BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/ketenregeling
cao (collectieve arbeidsovereenkomst)ArbeidsrechtWet op de collectieve arbeidsovereenkomsthttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/cao-collectieve-arbeidsovereenkomst
proeftijdbedingArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:652 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/proeftijdbeding
deeltijdontslagArbeidsrechtWerkloosheidswet (WW)https://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/deeltijdontslag
billijke vergoedingArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:673 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/billijke-vergoeding
bedrijfstak-caoArbeidsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/bedrijfstak-cao
ambtenarenrechtArbeidsrechtAmbtenarenwethttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/ambtenarenrecht
relatiebedingArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:653 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/relatiebeding
personeelsvertegenwoordigingArbeidsrechtWet op de ondernemingsraden (WOR)35c WOR & 35d WORhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/personeelsvertegenwoordiging
transitievergoedingBurgerlijk Wetboek7:673 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/transitievergoeding
opzegverbodArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:670 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/opzegverbod
collectief ontslagArbeidsrechtWet melding collectief ontslag (WMCO)https://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/collectief-ontslag
advocaat arbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:610 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/advocaat-arbeidsrecht
detacheringsovereenkomstBurgerlijke Wetboek (BW)7:690 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/detacheringsovereenkomst
zwangerschapsverlofArbeidsrechtWet arbeid en zorg (WAZO)3:1 WAZOhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/zwangerschapsverlof
ondernemingsraadArbeidsrechtWet op de ondernemingsraden (WOR)https://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/ondernemingsraad
aanzegverplichtingArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:668 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/aanzegverplichting
arbeidsvoorwaardenregelingArbeidsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/arbeidsvoorwaardenregeling
anciënniteitsbeginselArbeidsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/ancienniteitsbeginsel
onregelmatige opzeggingArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:677 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/onregelmatige-opzegging
loondoorbetalingsverplichtingArbeidsrechtBoek 7 Burgerlijk Wetboek7:629 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/loondoorbetalingsverplichting
uitzendovereenkomstArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:690, 7:691, 7:693 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/uitzendovereenkomst
bevallingsverlofArbeidsrechtWet arbeid en zorg (WAZO)3:1 WAZOhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/bevallingsverlof
draaideurconstructieArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:668a BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/draaideurconstructie
vakantiegeldArbeidsrechtWet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml)15 Wmlhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/vakantiegeld
opzegging arbeidsovereenkomstArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:667 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/opzegging-arbeidsovereenkomst
werkgeversaansprakelijkheidArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:658 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/werkgeversaansprakelijkheid
oproepcontractArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:610 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/oproepcontract
vertrekpremieArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:673 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/vertrekpremie
eervol ontslagArbeidsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/eervol-ontslag
goed werkgeverschapArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:611 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/goed-werkgeverschap
weigerambtenaarArbeidsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/weigerambtenaar
personeelsvergaderingArbeidsrechtWet op de ondernemingsraden (WOR)35b WORhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/personeelsvergadering
opzegtermijnArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:672 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/opzegtermijn
medezeggenschapArbeidsrechtWet op de ondernemingsraden (WOR)https://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/medezeggenschap
plichtsverzuimArbeidsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/plichtsverzuim
stoelendansmethodeArbeidsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/stoelendansmethode
opvolgend werkgeverschapArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:668a lid 2 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/opvolgend-werkgeverschap
afspiegelingsbeginselarbeidsrechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/afspiegelingsbeginsel
concurrentiebedingArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:653 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/concurrentiebeding
Wet stimulering arbeidsparticipatieArbeidsrechtWet stimulering arbeidsparticipatie (STAP)https://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/wet-stimulering-arbeidsparticipatie
uitzendbedingArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:691 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/uitzendbeding
ontslag op staande voetArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:677 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/ontslag-op-staande-voet
ontslagArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:667 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/ontslag
ontslagvergoedingArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:673 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/ontslagvergoeding
afvloeiingsregelingArbeidsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/afvloeiingsregeling
passende arbeidArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek, Werkloosheidswet (WW)7:658a BW, 24 WWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/passende-arbeid
terugkeergarantieArbeidsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/terugkeergarantie
dringende redenArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:677 BW & 7:678 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/dringende-reden
bedrijfsartsArbeidsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/bedrijfsarts
vakantiedagArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:634 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/vakantiedag
wijzigingsbedingArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:613 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/wijzigingsbeding
voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomstArbeidsrechtBurgerlijk Wetboek7:682 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/voorwaardelijke-ontbinding-arbeidsovereenkomst
arbeidsongeschiktheidArbeidsrechtWet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)https://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/arbeidsongeschiktheid
kantonrechtersformuleArbeidsrechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/arbeidsrecht/kantonrechtersformule
vrije nieuwsgaringMediarechthttps://juridisch-woordenboek.nl/mediarecht/vrije-nieuwsgaring
driepartijen taxatiehttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/driepartijen-taxatie
erfverpachterBurgerlijk Wetboek5:85 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/erfverpachter
appartementseigenaarGoederenrecht, Vastgoedrecht, VvEBurgerlijk Wetboek5:106 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/appartementseigenaar
krakenGoederenrecht, VvEWet Kraken en Leegstandhttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/kraken
depreciatiehttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/depreciatie
huishoudelijk reglementGoederenrecht, Vastgoedrecht, VvEBurgerlijk Wetboek (BW)5:112 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/huishoudelijk-reglement
canonVastgoedrecht, VvEBurgerlijk Wetboek5:85 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/canon
vve-advocaathttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/vve-advocaat
ouderdomsclausuleVastgoedrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/ouderdomsclausule
burenrechtVastgoedrecht, VvEBurgerlijk Wetboek5:37 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/burenrecht
erfpachtcorrectiehttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/erfpachtcorrectie
schriftelijkheidsvereisteBurgerlijk Wetboek7:2 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/schriftelijkheidsvereiste
erfpachtVastgoedrecht, VvEBurgerlijk Wetboek5:85 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/erfpacht
onteigeningOnteigeningswethttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/onteigening
splitsingsakteGoederenrecht, Vastgoedrecht, VvEBurgerlijk Wetboek5:111 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/splitsingsakte
vereniging van eigenaarsGoederenrecht, Vastgoedrecht, VvEBurgerlijk Wetboek5:124 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/vereniging-van-eigenaars
appartementsrechtGoederenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek5:106 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/appartementsrecht
erfpachtadvocaathttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/erfpachtadvocaat
advocaat vastgoedhttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/advocaat-vastgoed
erfpachtzaakhttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/erfpachtzaak
ondererfpachtBurgerlijk Wetboek5:93 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/ondererfpacht
grondquotehttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/grondquote
modelreglementGoederenrecht, Vastgoedrecht, VvEBurgerlijk Wetboek5:111 sub d BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/modelreglement
splitsingsreglementGoederenrecht, Vastgoedrecht, VvEBurgerlijk Wetboek5:112 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/splitsingsreglement
advocaat onroerend goedhttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/advocaat-onroerend-goed
aard en nagelvastVastgoedrecht, VvEBurgerlijk Wetboek3:4 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/vastgoedrecht/aard-en-nagelvast
pacht7:311 BW e.v.Burgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/pacht
buitengerechtelijke vernietigingGoederenrecht, Verbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek3:50 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/buitengerechtelijke-vernietiging
huurHuurrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:201 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/huur
goede trouwGoederenrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek,Faillissementswet3:11 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/goede-trouw
handelsovereenkomstVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:119a BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/handelsovereenkomst
dwalingVerbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek6:228 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/dwaling
consumentVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:5 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/consument
agentuurovereenkomstVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:428 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/agentuurovereenkomst
curateleVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek1:378 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/curatele
verrekeningBurgerlijk Wetboek6:127 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/verrekening
escrowVerbintenissenrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/escrow
verzuimBurgerlijk Wetboek6:81 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/verzuim
advocaat-verbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/advocaat-verbintenissenrecht
overdrachtVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek3:83 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/overdracht
nakomingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:27 BW e.v., 6:74 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/nakoming
onrechtmatigVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:162 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/onrechtmatig
exploitatieovereenkomstOndernemingsrecht, Verbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/exploitatieovereenkomst
overeenkomst op afstandVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:230m BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/overeenkomst-op-afstand
aansprakelijkheidsverzekeringVerbintenissenrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/aansprakelijkheidsverzekering
verjaringBurgerlijk Wetboek3:99-3:106 BW, 3:306 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/verjaring
ongedaanmakingsverbintenisVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:24, 6:203, 6:271 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/ongedaanmakingsverbintenis
schadevergoedingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:95 e.v. BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/schadevergoeding
eigen vermogenOndernemingsrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/eigen-vermogen
advocaat contractenrechtBurgerlijk Wetboek6:213 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/advocaat-contractenrecht
algemene voorwaardenVerbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek6:231 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/algemene-voorwaarden
raamovereenkomstVerbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/raamovereenkomst
onrechtmatige daadVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:162 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/onrechtmatige-daad
onverschuldigde betalingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:203 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/onverschuldigde-betaling
battle of formsVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:225 lid 3 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/battle-of-forms
conformiteitVerbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:17 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/conformiteit
rechtsgevolgVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek3:33 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/rechtsgevolg
vaststellingsovereenkomstVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:900 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/vaststellingsovereenkomst
distributieovereenkomstVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/distributieovereenkomst
fabrieksgarantieVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:6a BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/fabrieksgarantie
lastgevingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:414 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/lastgeving
duurovereenkomstVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/duurovereenkomst
reclamerenVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:23 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/reclameren
zorgplichtBurgerlijk Wetboek7:401 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/zorgplicht
smaadBurgerlijk Wetboek6:162 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/smaad
non conformiteitVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:17 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/non-conformiteit
reflexwerkingVerbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/reflexwerking
verbintenissenrechtVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:1 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/verbintenissenrecht
zaakwaarnemingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:198 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/zaakwaarneming
bruikleenovereenkomstVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7a:1777 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/bruikleenovereenkomst
wanprestatieBurgerlijk Wetboek6:74 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/wanprestatie
bedenktijdVerbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:2 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/bedenktijd
SelbsteintrittVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek3:68 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/selbsteintritt
koop op afbetalingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7a:1576 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/koop-op-afbetaling
aansprakelijkheidVerbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek6:162 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/aansprakelijkheid
vermogensschadeVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:96 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/vermogensschade
schadebeperkingsplichtVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:101 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/schadebeperkingsplicht
bemiddelingsovereenkomstVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:425 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/bemiddelingsovereenkomst
actio paulianaInsolventierecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek3:45 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/actio-pauliana
garantieVerbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:6a, 7:17 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/garantie
authentieke akteProcesrecht, Verbintenissenrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering156 RVhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/authentieke-akte
derogerende werkingVerbintenissenrecht6:2 lid 2 BW & 6:248 lid 2 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/derogerende-werking
geheimhoudingsbedingArbeidsrecht, Verbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/geheimhoudingsbeding
exoneratiebedingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/exoneratiebeding
dekkingskoopVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:37 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/dekkingskoop
rechtsverwerkingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/rechtsverwerking
klachtplichtVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:23 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/klachtplicht
kwijtingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:48 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/kwijting
werkgeversverklaringVerbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/werkgeversverklaring
leaseVerbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/lease
hulppersoonVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:76, 6:171 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/hulppersoon
haalschuldVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:41 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/haalschuld
bevrijdende betalingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:31 e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/bevrijdende-betaling
misbruik van omstandighedenVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek3:44 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/misbruik-van-omstandigheden
beledigingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:162 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/belediging
misbruik van bevoegdheidGoederenrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek3:13 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/misbruik-van-bevoegdheid
hoofdelijke aansprakelijkheidVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:7 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/hoofdelijke-aansprakelijkheid
onderzoeksplichtVerbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/onderzoeksplicht
koopoptieHuurrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:219 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/koopoptie
bedingVerbintenissenrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/beding
nietigheidVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek3:39 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/nietigheid
gemengde overeenkomstArbeidsrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:215 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/gemengde-overeenkomst
rechtshandelingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek3:32 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/rechtshandeling
vastgoedschadeVerbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/vastgoedschade
grijze lijstVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:237 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/grijze-lijst
risicoaansprakelijkheidhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/risicoaansprakelijkheid
opschortingsrechtVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:52 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/opschortingsrecht
lasterVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:162 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/laster
ongerechtvaardigde verrijkingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:212 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/ongerechtvaardigde-verrijking
ontbindende voorwaardeVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:22 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/ontbindende-voorwaarde
contractVerbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek6:213 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/contract
wilsgebrekBurgerlijk Wetboek3:44, 6:228 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/wilsgebrek
sans prejudiceVerbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/sans-prejudice
advocaat handelsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/advocaat-handelsrecht
kwade trouwGoederenrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:205, 6: 207 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/kwade-trouw
productaansprakelijkheidVerbintenissenrecht6:185 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/productaansprakelijkheid
schenkingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:175 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/schenking
overeenkomstVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:213 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/overeenkomst
natuurlijk persoonVerbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/natuurlijk-persoon
boedelInsolventierecht, Verbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/boedel
elektronische handtekeningGoederenrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek3:15a BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/elektronische-handtekening
causaal verbandVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:98 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/causaal-verband
smaadschrifthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/smaadschrift
aanbod en aanvaardingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:217 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/aanbod-en-aanvaarding
dadingVerbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:900 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/dading
koopovereenkomstVerbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:1 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/koopovereenkomst
immateriële schadeVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:106 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/immateriële-schade
economisch eigendomGoederenrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek5:1 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/economisch-eigendom
kwalitatieve verplichtingVastgoedrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:252 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/kwalitatieve-verplichting
kernbedingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:231 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/kernbeding
carrouselfraudeOndernemingsrecht, Verbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/carrouselfraude
stuitingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek3:316 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/stuiting
natuurijke verbintenisVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:3, 6:4 en 6:5 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/natuurijke-verbintenis
wilsovereenstemmingBurgerlijk Wetboek6:217 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/wilsovereenstemming
lijfrenteVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:990 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/lijfrente
kettingbedingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/kettingbeding
derdenbedingVerbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek6:253 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/derdenbeding
gevolgschadeVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:95 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/gevolgschade
bedrogGoederenrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek3:44 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/bedrog
opdrachtVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:400 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/opdracht
tekortkomingBurgerlijk Wetboek6:74 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/tekortkoming
overmachtVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:75 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/overmacht
akteProcesrecht, Verbintenissenrecht, VvEWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering156 lid 1 Rvhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/akte
rectificatieVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:167 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/rectificatie
schuldeisersverzuimVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:58 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/schuldeisersverzuim
eigen schuldVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:101 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/eigen-schuld
regresvorderingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:10, 7:850 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/regresvordering
consumentenkoopVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:5 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/consumentenkoop
huurkoopVerbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7a:1576h BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/huurkoop
notariële aktehttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/notariële-akte
borgtochtVerbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek7:850 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/borgtocht
gelaedeerdeBurgerlijk Wetboek6:162 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/gelaedeerde
bewaarnemingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:600 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/bewaarneming
aanbodVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:217 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/aanbod
sale and leasebackVerbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/sale-and-leaseback
aanzeggingVerbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/aanzegging
mondelinge overeenkomstVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:217 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/mondelinge-overeenkomst
aanvaardingVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:217 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/aanvaarding
derdenbeschermingGoederenrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek3:36 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/derdenbescherming
laedensBurgerlijk Wetboek6:162 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/laedens
courtageVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek7:405 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/courtage
subrogatieBurgerlijk Wetboek6:150 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/subrogatie
redelijkheid en billijkheidVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:2, 6:248 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/redelijkheid-en-billijkheid
voorwaardelijke verbintenisVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:21 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/voorwaardelijke-verbintenis
Haviltex-criteriumVerbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/haviltex-criterium
zwarte lijstBurgerlijk Wetboek6:236 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/zwarte-lijst
sommatieBurgerlijk Wetboek6:82 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/sommatie
precontractuele faseVerbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/precontractuele-fase
kwalitatief rechtVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:251 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/kwalitatief-recht
vertragingsschadeVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:85 BW, 6:119 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/vertragingsschade
bedreigingGoederenrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek3:44 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/bedreiging
financieringsvoorbehoudVerbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek6:22https://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/financieringsvoorbehoud
opschortende voorwaardeVerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek6:22 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/opschortende-voorwaarde
franchiseVerbintenissenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/verbintenissenrecht/franchise
erfenisErfrecht, VvEBurgerlijk Wetboek4:1 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/erfrecht/erfenis
boedelscheidingErfrechtBurgerlijk Wetboek3:185 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/erfrecht/boedelscheiding
overbedelingErfrecht, huwelijkvermogensrechtBurgerlijk Wetboek3:185 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/erfrecht/overbedeling
legitieme portieGoederenrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek4:63 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/erfrecht/legitieme-portie
verklaring van erfrechtErfrechtBurgerlijk Wetboek4:188 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/erfrecht/verklaring-van-erfrecht
erfgenaamErfrecht, VvEBurgerlijk Wetboek4:10 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/erfrecht/erfgenaam
zuivere aanvaardingErfrechtBurgerlijk Wetboek4:190 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/erfrecht/zuivere-aanvaarding
beneficiaire aanvaardingErfrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek4:190 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/erfrecht/beneficiaire-aanvaarding
vereffenaarErfrechtBurgerlijk Wetboek4:203 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/erfrecht/vereffenaar
executeur testamentairErfrechtBurgerlijk Wetboek4:142 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/erfrecht/executeur-testamentair
natrekkingGoederenrechtBurgerlijk Wetboek5:14 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/natrekking
vormerkungGoederenrechtBurgerlijk Wetboek7:3 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/vormerkung
algemene titelGoederenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek3:80 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/algemene-titel
pandgeverGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:227; 3:326 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/pandgever
zaaksvervangingGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:167, 3:213, 3:229, 3:283 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/zaaksvervanging
erfgrensGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:99, 3:105, 5:42 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/erfgrens
vruchtgebruikGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:201 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/vruchtgebruik
hypotheekrechtGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:227, 3:260 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/hypotheekrecht
erfdienstbaarheidGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:99, 3:105, 5:70 e.v. BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/erfdienstbaarheid
retrocessieGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:94 e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/retrocessie
beschikkingsbevoegdheidGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:84 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/beschikkingsbevoegdheid
vuistpandGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:236 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/vuistpand
bezitGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:107 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/bezit
afhankelijk rechtGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:7, 3:82 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/afhankelijk-recht
eigendomsvoorbehoudGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:92 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/eigendomsvoorbehoud
zekerheidsrechtGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:227 e.v. BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/zekerheidsrecht
openbare registersGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:16 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/openbare-registers
eigendomGoederenrechtBurgerlijk Wetboek5:1 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/eigendom
bijzondere titelGoederenrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek3:80 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/bijzondere-titel
huurbedingGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:264 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/huurbeding
verkrijgende verjaringGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:99 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/verkrijgende-verjaring
volmachtGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:60 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/volmacht
erfpachtVastgoedrecht, VvEBurgerlijk Wetboek5:85 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/erfpacht
zaakGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:2, 3:2a BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/zaak
vermogensrechtGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:6 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/vermogensrecht
verpandingGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:227, 3:236 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/verpanding
appartementsrechtGoederenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek5:106 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/appartementsrecht
recht aan toonderhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/recht-aan-toonder
pandhouderGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:227; 3:236 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/pandhouder
onroerende zaakGoederenrechtBoek 3 Burgerlijk Wetboek3:3 lid 1 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/onroerende-zaak
roerende zaakGoederenrechtBoek 3 Burgerlijk Wetboek3:3 lid 2 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/roerende-zaak
akte van leveringGoederenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek3:89 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/akte-van-levering
endossementGoederenrechtWetboek van Koophandel (WvK), Burgerlijk Wetboek110 WvK, 3:93 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/endossement
advocaat goederenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/advocaat-goederenrecht
goedGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:1 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/goed
recht aan orderGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:93 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/recht-aan-order
houderschapGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:108 ; 3:109 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/houderschap
retentierechtGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:290 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/retentierecht
nader te noemen meesterGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:67 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/nader-te-noemen-meester
absoluut rechtAlgemeen, GoederenrechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/absoluut-recht
lossingGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:249 en 3:269 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/lossing
beperkt rechtGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:8 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/beperkt-recht
bekrachtigingGoederenrecht, VvEBurgerlijk Wetboek3:58 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/bekrachtiging
cessieGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:94 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/cessie
gemeenschapGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:166 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/gemeenschap
pandrechtGoederenrechtBurgerlijk Wetboek3:227; 3:236 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/goederenrecht/pandrecht
advocaat verenigingsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/advocaat-verenigingsrecht
quorumOndernemingsrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/quorum
commanditaire vennootschapOndernemingsrechtWetboek van Koophandel (WvK)19-21 WvKhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/commanditaire-vennootschap
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:175 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/besloten-vennootschap-met-beperkte-aansprakelijkheid
aandeel aan toonderOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:82 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/aandeel-aan-toonder
flex BVBurgerlijk Wetboek (BW)175 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/flex-bv
activaOndernemingsrecht, VvEBurgerlijk Wetboek2:365 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/activa
overgang van ondernemingArbeidsrecht, OndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek7:662 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/overgang-van-onderneming
aandelen op naamOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:85, 2:194 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/aandelen-op-naam
onder pariOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/onder-pari
absolute meerderheid van stemmenOndernemingsrecht, VvEBurgerlijk Wetboek2:120, 2:230 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/absolute-meerderheid-van-stemmen
aandelenkapitaalOndernemingsrechtBoek 2 Burgerlijk Wetboek2:78, 2:189 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/aandelenkapitaal
balansOndernemingsrecht, VvEBurgerlijk Wetboek2:364 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/balans
uitkoopprocedureOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:92a, 2:201a BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/uitkoopprocedure
goodwillOndernemingsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/goodwill
gekwalificeerde meerderheid van stemmenOndernemingsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/gekwalificeerde-meerderheid-van-stemmen
doeloverschrijdingOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:7 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/doeloverschrijding
boekjaarOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:10a BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/boekjaar
algemene vergaderingOndernemingsrecht, VvEBurgerlijk Wetboek2:107, 2:117 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/algemene-vergadering
earn outOndernemingsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/earn-out
dechargeOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:210 lid 5 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/decharge
personenvennootschapBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/personenvennootschap
procuratieOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:130, 2:240 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/procuratie
dividendOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:105, 2:216 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/dividend
beperkte aansprakelijkheidOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:64, 2:175 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/beperkte-aansprakelijkheid
corporate opportunityOndernemingsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/corporate-opportunity
statutair directeurBurgerlijk Wetboek2:134 en 2:144 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/statutair-directeur
two-tier-boardWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering2:129 BW e.v., 2:239 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/two-tier-board
dochtermaatschappijOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:24a BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/dochtermaatschappij
juridische splitsingOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:334a BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/juridische-splitsing
obligatiehttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/obligatie
geconsolideerde jaarrekeningOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:405 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/geconsolideerde-jaarrekening
boekhoudplichtOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:10https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/boekhoudplicht
aanmerkelijk belangOndernemingsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/aanmerkelijk-belang
maatschappelijk kapitaalOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:67, 2:178 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/maatschappelijk-kapitaal
deponeringsplichtOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:394 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/deponeringsplicht
enqueteprocedureOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:344 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/enqueteprocedure
handelsnaamIntellectueel eigendom, OndernemingsrechtHandelsnaamwet (Hnw)https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/handelsnaam
OndernemingskamerOndernemingsrechtWet op de Rechterlijke Organisatie (RO)66 lid 1 ROhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/ondernemingskamer
turboliquidatieOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/turboliquidatie
commanditaire vennootOndernemingsrechtWetboek van Koophandel20, 21 WvKhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/commanditaire-vennoot
beherend vennootOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek7A:1673 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/beherend-vennoot
bestuurdersaansprakelijkheidOndernemingsrecht, VerbintenissenrechtBurgerlijk Wetboek2:9, 2:11, 2:138, 2:248, 6:162 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/bestuurdersaansprakelijkheid
vereffeningOndernemingsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/vereffening
a-pariBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/a-pari
minimumkapitaalOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:67 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/minimumkapitaal
403 verklaringOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:403 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/403-verklaring
deadlock situatieOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:230 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/deadlock-situatie
prioriteitsaandeelBurgerlijk Wetboek2:92 en 2:201 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/prioriteitsaandeel
zustermaatschappijOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:24b BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/zustermaatschappij
naamloze vennootschapOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:64 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/naamloze-vennootschap
geplaatst kapitaalOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:67 2:178 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/geplaatst-kapitaal
joint ventureOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek153 lid 3 sub d, 263 lid 2 sub d BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/joint-venture
corporate governance codehttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/corporate-governance-code
nominale waardeOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/nominale-waarde
blokkeringsregelingOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:195 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/blokkeringsregeling
beschermingsconstructieOndernemingsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/beschermingsconstructie
statutenOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:66, 2:177 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/statuten
advocaat vennootschapsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/advocaat-vennootschapsrecht
drag along regelingOndernemingsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/drag-along-regeling
unanimiteit van stemmenOndernemingsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/unanimiteit-van-stemmen
jaarrekeningOndernemingsrecht, VvEBurgerlijk Wetboek2:361 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/jaarrekening
kapitaalverminderingOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:99, 2:208 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/kapitaalvermindering
renteswaphttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/renteswap
emissie van aandelenOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:96 BW e.v., 2:206 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/emissie-van-aandelen
winst-en-verliesrekeninghttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/winst-en-verliesrekening
collectieve aansprakelijkheidOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:9 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/collectieve-aansprakelijkheid
overnamebalansOndernemingsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/overnamebalans
beklamel normOndernemingsrecht, Verbintenissenrecht, VvEBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/beklamel-norm
Kamer van Koophandelhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/kamer-van-koophandel
stichting administratiekantoorOndernemingsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/stichting-administratiekantoor
aandeelhoudersvergaderingOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:107, 2:217 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/aandeelhoudersvergadering
administratieplichtOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:10, 2:138, 2:248 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/administratieplicht
aandeelOndernemingsrecht, VvEBurgerlijk Wetboek2:79 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/aandeel
jaarvergaderingOndernemingsrecht, VvEBurgerlijk Wetboek2:108, 2:218 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/jaarvergadering
agioBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/agio
bekrachtigingsverklaringOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:93, 2:203 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/bekrachtigingsverklaring
tag along regelingOndernemingsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/tag-along-regeling
aandeelhouderhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/aandeelhouder
rechtspersoonOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:1 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/rechtspersoon
onbehoorlijk bestuurInsolventierecht, OndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:9, 2:248 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/onbehoorlijk-bestuur
passivaOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek3:373 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/passiva
kapitaalbeschermingOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:98c BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/kapitaalbescherming
certificaat van aandelenOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek118a BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/certificaat-van-aandelen
gestort kapitaalOndernemingsrechtBoek 2 Burgerlijk Wetboek2:67, 2:178 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/gestort-kapitaal
aandelenregisterOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:85, 2:194 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/aandelenregister
raad van commissarissenOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:140, 2:158, 2:250, 2:268 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/raad-van-commissarissen
onderlinge waarborgmaatschappijOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:53 lid 2https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/onderlinge-waarborgmaatschappij
cooperatieOndernemingsrecht, VvEBurgerlijk Wetboek2:53 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/coöperatie
aandelenfusieOndernemingsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/aandelenfusie
jaarverslagOndernemingsrecht, VvEBurgerlijk Wetboek2:391 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/jaarverslag
fusieOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:309 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/fusie
handelsregisterOndernemingsrecht, VvEHandelsregisterwethttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/handelsregister
publicatieplichtOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:394 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/publicatieplicht
verenigingOndernemingsrecht, VvEBurgerlijk Wetboek2:26 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/vereniging
advocaat ondernemingsrechtBurgerlijk Wetboekhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/advocaat-ondernemingsrecht
vennootschap onder firma vofOndernemingsrechtWetboek van Koophandel16 WvKhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/vennootschap-onder-firma-vof
structuurregimeBurgerlijk Wetboek (BW)2:153 BW en 2:263 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/structuurregime
geschillenregelingOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:335 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/geschillenregeling
groepsmaatschappijOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:24b BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/groepsmaatschappij
groepOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:24b BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/groep
stichtingOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek2:285 BW e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/stichting
one-tier boardBurgerlijk Wetboek2:129a, 2:239a BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/one-tier-board
maatschapOndernemingsrechtBurgerlijk Wetboek7A:1655 BWhttps://juridisch-woordenboek.nl/ondernemingsrecht/maatschap
flitsfaillissementFaillissementsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/flitsfaillissement
crediteurenakkoordFaillissementsrecht, VvEhttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/crediteurenakkoord
positieve boedelFaillissementsrechtFaillissementswethttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/positieve-boedel
steunvorderingFaillissementsrechtFaillissementswet (Fw)1 Fwhttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/steunvordering
bodemrechtFaillissementsrechtInvorderingswet (IW)21, 22(bis) IWhttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/bodemrecht-fiscus
stille bewindvoerderFaillissementsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/stille-bewindvoerder
bewindvoeringFaillissementsrechtFaillissementswet (Fw)215 Fwhttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/bewindvoering
bodembeslagFaillissementsrechtInvorderingswet (IW)22 lid 3 IWhttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/bodembeslag
negatieve boedelFaillissementsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/negatieve-boedel
preferent schuldeiserIncasso, FaillissementsrechtFaillissementswethttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/preferent-schuldeiser
surseance van betalingFaillissementsrechtFaillissementswet (Fw)214 e.v. Fwhttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/surseance-van-betaling
preferente vorderingFaillissementsrechtFaillissementswethttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/preferente-vordering
pre-packFaillissementsrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/pre-pack
curatorFaillissementsrecht, VvEFaillissementswet (Fw)68 Fwhttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/curator
concurrent schuldeiserFaillissementsrecht, VvEFaillissementswet (Fw)https://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/concurrent-schuldeiser
faillissementFaillissementsrecht, VvEFaillissementswet (Fw)1 Fwhttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/faillissement
boedelschuldFaillissementsrechtFaillissementswet (Fw)24, 39, 40 Fwhttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/boedelschuld
renvooiprocedureFaillissementsrechtFaillissementswet (Fw)122 Fwhttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/renvooiprocedure
advocaat faillissementsrechtFaillissementswethttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/advocaat-faillissementsrecht
concurrente vorderingIncasso, FaillissementsrechtFaillissementswethttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/concurrente-vordering
liquidatieFaillissementsrechtFaillissementswet (Fw)68 Fwhttps://juridisch-woordenboek.nl/faillissementsrecht/liquidatie
Algemene wet bestuursrecht (Awb)BestuursrechtAlgemene wet bestuursrecht (Awb)https://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/algemene-wet-bestuursrecht-awb
beschikkingAlgemene wet bestuursrecht (Awb)1:3 lid 2 Awbhttps://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/beschikking
Algemene beginselen van behoorlijk bestuurAlgemene Wet Bestuursrecht (Awb)https://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/algemene-beginselen-van-behoorlijk-bestuur
raad-van-stateAlgemene wet bestuursrecht (Awb)3:29 Awbhttps://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/raad-van-state
bestemmingsplanWet ruimtelijke ordening (Wro)3:1 Wrohttps://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/bestemmingsplan
Centrale Raad van BeroepBestuursrechtAlgemene Wet Bestuursrecht (Awb)https://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/centrale-raad-van-beroep
zienswijzeAlgemene wet bestuursrecht (Awb)3:15 Awbhttps://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/zienswijze
publiekrechtBestuursrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/publiekrecht
belanghebbendeAlgemene wet bestuursrecht (Awb)1:2 Awbhttps://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/belanghebbende
College van Beroep voor het bedrijfslevenAlgemene wet bestuursrecht (Awb)https://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/college-van-beroep-voor-het-bedrijfsleven
bestuursrechtBestuursrechtAlgemene wet bestuursrecht (Awb)https://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/bestuursrecht
administratief beroepAlgemene wet bestuursrecht (Awb)1:5 Awbhttps://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/administratief-beroep
besluitAlgemene wet bestuursrecht (Awb)1:3 Awbhttps://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/besluit
gebiedsverbodBestuursrechtGemeentewet (Gw)172a Gwhttps://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/gebiedsverbod
voorlopige voorzieningAlgemene wet bestuursrecht (Awb)8:81 Awbhttps://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/voorlopige-voorziening
bestuursdwangAlgemene wet bestuursrecht (Awb)5:21 Awb e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/bestuursdwang
planschadeWet ruimtelijke ordening (Wro)6.1 Wro e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/planschade
advocaat vreemdelingenrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/advocaat-vreemdelingenrecht
bibobWet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)https://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/bibob
administratieve rechterBestuursrechtAlgemene wet bestuursrecht (Awb)8:1 Awbhttps://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/administratieve-rechter
bestuurlijke boeteAlgemene wet bestuursrecht (Awb)5:40 Awb e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/bestuurlijke-boete
advocaat bestuursrechtAlgemene Wet Bestuursrechthttps://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/advocaat-bestuursrecht
bestuursorgaanAlgemene wet bestuursrecht (Awb)1:1 Awbhttps://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/bestuursorgaan
bezwaarBestuursrecht, ProcesrechtAlgemene wet bestuursrecht (Awb)1:5 Awb, 6:4 Awb e.v.https://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/bezwaar
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van StateAlgemene wet bestuursrecht (Awb)https://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/afdeling-bestuursrechtspraak-van-de-raad-van-state
omgevingsvergunningWet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)https://juridisch-woordenboek.nl/bestuursrecht/omgevingsvergunning