Trefwoord dringend eigen gebruik
Wetboek Burgerlijk Wetboek
Wetsartikel 7:274 lid 1 sub c, lid 3, lid 4 en 7:296 BW
Gerelateerd bedrijfsruimte, huur
Engels urgently required for one's own occupancy

dringend eigen gebruik


Dringend eigen gebruik is een opzeggingsgrond voor de huurovereenkomst betreffende een woonruimte of 290-bedrijfsruimte.

Voor toewijzing van deze opzeggingsgrond moet zijn voldaan aan drie voorwaarden. Ten eerste moet blijken dat de verhuurder het gehuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Ten tweede moet na afweging van alle betrokken belangen blijken dat een verlenging van de huurovereenkomst niet van de verhuurder kan worden gevergd. Ten slotte moet in geval van een woonruimte de huurder een passende andere woonruimte kunnen krijgen.

Het is mogelijk dat de rechter bij toewijzing van deze beëindigingsgrond een verhuiskostenvergoeding vaststelt die de verhuurder aan de huurder dient te betalen.

Opnieuw zoeken

Dutch Law related sites

Wie zijn wij?

  • Sponser van deze site