Trefwoord overeenkomst
Wetboek Burgerlijk Wetboek
Wetsartikel 6:213 BW
Synoniemen contract
Meervoud overeenkomsten
Engels contract

overeenkomst


Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij één of meer partijen jegens één of meer anderen een verbintenis aangaan.

Opnieuw zoeken

Dutch Law related sites

Wie zijn wij?

  • Sponser van deze site