Trefwoord aard en nagelvast
Wetboek Burgerlijk Wetboek
Wetsartikel 3:4 BW
Gerelateerd roerende zaak, onroerende zaak, zaak

Aard en nagelvast


Als een roerende zaak zodanig zodanig aan een onroerende zaak is verbonden, dat deze zaak niet zonder beschadiging kan worden losgemaakt, dan wordt gesproken van 'aard en nagelvast'.

Opnieuw zoeken

Dutch Law related sites

Wie zijn wij?

  • Sponser van deze site