Trefwoord fishing expedition

fishing expedition


Het instellen van een vordering tot inzage of afgifte van stukken (zie exhibitieplicht) waarbij degene die de vordering instelt niet exact weet over welke informatie de wederpartij beschikt, maar op deze manier hoopt belastende informatie te verkrijgen (het 'hengelen' naar informatie).

De wederpartij heeft een exhibitieplicht, maar een fishing expedition is niet toegestaan. Bij een vordering tot inzage of afgifte moet de verzoeker zo nauwkeurig mogelijk beschrijven welke stukken hij van de wederpartij wil inzien. Ook moet er een rechtmatig belang zijn bij het verkrijgen van de stukken, waar sprake van is indien de eiser de bescheiden nodig heeft voor het bepalen van zijn rechtspositie. Hiermee wordt voorkomen dat een verzoeker onbeperkt toegang krijgt tot de gehele administratie van de wederpartij.

Opnieuw zoeken

Dutch Law related sites

Wie zijn wij?

  • Sponser van deze site