Trefwoord onbehoorlijk bestuur
Wetboek Burgerlijk Wetboek
Wetsartikel 2:9, 2:248 BW
Synoniemen onbehoorlijke taakvervulling, wanbeleid
Gerelateerd bestuurdersaansprakelijkheid
Engels mismanagement

onbehoorlijk bestuur


Er is sprake van onbehoorlijk bestuur als een bepaalde bestuurder handelt zoals geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld. Dit kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Indien een bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, en hem dit ernstig te verwijten is, dan kan hij hiervoor (intern) aansprakelijk worden gesteld jegens de rechtspersoon op grond van artikel 2:9 BW. Indien aannemelijk is dat kennelijk onredelijk bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van een faillissement, dan staat bestuurdersaansprakelijkheid vast op grond van artikel 2:248 BW.

Opnieuw zoeken

Dutch Law related sites

Wie zijn wij?

  • Sponser van deze site